Nhựa Long Sơn 5840B xuất xứ Việt Nam có chỉ số chảy (MI) = 0.4. Ứng dụng: Bình đựng hóa chất.