Sabic HDPE B4660 là một chất đồng nhất Polyetylen mật độ cao có trọng lượng phân tử trung bình cho các ứng dụng đúc thổi. Chúng được thiết kế chủ yếu để đạt được độ cứng cao, dẻo dai và khả năng gia công tốt. Những đặc tính độc đáo này mang lại khả năng giảm trọng lượng ở cường độ chịu tải cực tốt.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Africa & Middle East
  • Asia Pacific
  • Europe
  • Latin America
  • North America
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density (73°F)
0.961
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR)
     
190°C/2.16 kg
0.70
g/10 min
ASTM D1243
190°C/21.6 kg
46
g/10 min
ISO 1133
190°C/5.0 kg
2.8
g/10 min
ISO 1133
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D, Compression Molded)
66
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Modulus - 1% Secant (Compression Molded)
> 145000
psi
ASTM D638
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield, Compression Molded
4350
psi
 
Break, Compression Molded
2610
psi
 
Tensile Elongation (Break, Compression Molded)
500
%
ASTM D638
Flexural Modulus  (Compression Molded)
160000
psi
ISO 178
Flexural Strength (Compression Molded)
4060
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Unnotched Izod Impact (Compression Molded)
2.8
ft·lb/in
ASTM D4812
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Brittleness Temperature
< -103
°F
ASTM D746
Vicat Softening Temperature
261
°F
ASTM D1525