Dow HDPE KT 10000 UE là loại nhựa ổn định với tia cực tím có phân bố trọng lượng phân tử rất hẹp. Nó được phát triển để tạo ra độ cứng tuyệt vời, kết hợp với độ bền va đập tốt cho các bộ phận đúc phun với độ cong vênh tối thiểu.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Asia Pacific
  • Europe
Additive 
  • Antiblock: No
  • Processing Aid: No
  • Slip: No
Forms 
  • Pellets
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.966
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR)
    ISO 1133
190°C/2.16 kg
8.0
g/10 min
 
190°C/5.0 kg
22
g/10 min
 
Spiral Flow 
28.9
in
Internal Method
Molding Shrinkage - Flow
0.021
in/in
ASTM D955
Environmental Stress-Cracking Resistance (ESCR) (100% Antarox CO-630, Compression Molded)
2.50
hr
ASTM D1693
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Shore Hardness (Shore D, Compression Molded)
66
 
ISO 868
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield, Compression Molded
4210
psi
 
Break, Compression Molded
4640
psi
 
Tensile Elongation (Break, Compression Molded)
800
%
ASTM D638
Flexural Modulus - 2% Secant (Compression Molded)
152000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Impact Strength (Compression Molded)
36.6
ft·lb/in²
ASTM D1822
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
268
°F
ISO 306/A