Sabic HDPE M200056 là loại Polyethylene mật độ cao với sự phân bố trọng lượng phân tử hẹp phù hợp cho các ứng dụng ép phun. Nó đã được thiết kế để cung cấp cho các đặc tính dòng chảy tốt, tuổi dọc thấp với độ ổn định kích thước tốt và độ bóng cao.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Africa & Middle East
  • Asia Pacific
  • Europe
  • Latin America
  • North America
Uses 
  • Rigid Packaging
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density (73°F)
0.956
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
20
g/10 min
ASTM D1238
Environmental Stress-Cracking Resistance (ESCR)
    ASTM D1693B
10% Igepal, F50
2.00
hr
 
100% Igepal, Compression Molded, F50
3.00
hr
 
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D)
60
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Modulus - 1% Secant
116000
psi
ASTM D638
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield
3480
psi
 
Break
1740
psi
 
Tensile Elongation (Break)
> 200
%
ASTM D638
Flexural Modulus 
120000
psi
ISO 178
Flexural Strength
3340
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Unnotched Izod Impact (Injection Molded)
0.56
ft·lb/in
ASTM D4812
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Brittleness Temperature
< -103
°F
ASTM D746
Vicat Softening Temperature
255
°F
ASTM D1525