InnoPlus HDPE 3355F được sản xuất theo quy trình ép bùn, công nghệ được cấp phép bởi Mitsui. Loại này có đặc tính cân bằng tốt của đặc tính quang học, đặc tính cơ học và khả năng xử lý. Đặc tính đặc biệt của loại này bao gồm hàm lượng gel thấp, độ cứng và đặc tính đóng gói. Nó thích hợp cho phim chất lượng cao, được sản xuất bằng quy trình co đùn.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Features 
 • Food Contact Acceptable
 • Good Stiffness
 • High Density
 • Low Gel
Uses 
 • Film
 • Laminates
 • Packaging
 • Tubing
Agency Ratings 
 • FDA 21 CFR 177.1520
RoHS Compliance 
 • RoHS Compliant
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Coextrusion
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.951
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
1.1
g/10 min
ASTM D1238
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D)
62
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield
3410
psi
 
Break
5260
psi
 
Tensile Elongation (Break)
> 1000
%
ASTM D638
Apparent Bending Modulus
107000
psi
ASTM D747
Flexural Modulus
156000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact
2.6
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
252
°F
ASTM D1525 2
Peak Melting Temperature
268
°F
ASTM D3418
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Cylinder Zone 1 Temp.
338 to 374
°F
 
Cylinder Zone 3 Temp.
338 to 374
°F
 
Cylinder Zone 5 Temp.
338 to 374
°F
 
Die Temperature
374 to 392
°F