SAN 80HF

Hàn Quốc
LG CHEM

POM K300

Hàn Quốc
KOCETAL, KOLON

SAN 330I

Hàn Quốc
Kumho Petrochemical

POM 20-03

Nhật Bản
Iupital, Mitsubishi

SAN 350 KUMHO

Hàn Quốc
Kumho San, Kumho Petrochemical