Iupital POM F20-03 là vật liệu Copolyme Acetal (POM). Nó có sẵn ở Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu hoặc Bắc Mỹ để ép phun. Nó có các thuộc tính quan trọng như khả năng chống cháy và độ nhớt trung bình.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Africa & Middle East
 • Asia Pacific
 • Europe
 • Latin America
 • North America
Features 
 • General Purpose
 • Medium Viscosity
Uses 
 • Automotive Applications
 • Automotive Electronics
 • Electrical/Electronic Applications
 • General Purpose
Processing Method 
 • Injection Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
1.41
g/cm³
ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
9.0
g/10 min
ISO 1133
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg)
7.7
cm³/10min
ISO 1133
Molding Shrinkage - Flow (0.118 in)
2.0
%
Internal Method
Water Absorption - 60% RH (73°F)
0.22
%
Internal Method
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Modulus
421000
psi
ISO 527-1/1
Tensile Stress (Yield)
9280
psi
ISO 527-2/50
Tensile Strain
    ISO 527-2/50
Yield
8.5
%
 
Break
30
%
 
Flexural Modulus 
377000
psi
ISO 178
Flexural Stress 
13100
psi
ISO 178
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Charpy Notched Impact Strength (73°F)
3.3
ft·lb/in²
ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (73°F)
120
ft·lb/in²
ISO 179
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load
     
66 psi, Unannealed
313
°F
ISO 75-2/B
264 psi, Unannealed
212
°F
ISO 75-2/A
Melting Temperature
331
°F
ISO 11357-3
CLTE
    ISO 11359-2
Flow
6.1E-5
in/in/°F
 
Transverse
6.1E-5
in/in/°F
 
Electrical
Nominal Value
Unit
Test Method
Surface Resistivity
1.0E+16
ohms
IEC 60093
Volume Resistivity
1.0E+14
ohms·cm
IEC 60093
Electric Strength
    IEC 60243-1
0.0394 in
810
V/mil
 
0.118 in
480
V/mil
 
Dielectric Constant
    IEC 60250
1 MHz
3.90
 
 
100 MHz
3.90
 
 
Dissipation Factor
    IEC 60250
1 MHz
7.0E-3
 
 
100 MHz
2.0E-3
 
 
Comparative Tracking Index
600
V
IEC 60112
Flammability
Nominal Value
Unit
Test Method
Flame Rating (0.031 in)
HB
 
UL 94
Injection
Nominal Value
Unit
 
Drying Temperature - Hot Air Dryer
176
°F
 
Drying Time - Hot Air Dryer
3.0 to 4.0
hr
 
Rear Temperature
338
°F
 
Middle Temperature
356
°F
 
Front Temperature
374
°F
 
Nozzle Temperature
356 to 410
°F
 
Mold Temperature
140 to 176
°F
 
Injection Pressure
7250 to 14500
psi
 
Injection Rate
Moderate
 
 
Screw Speed
80 to 120
rpm