Nhựa SCG L1220F xuất xứ Thái Lan có chỉ số chảy (MI) = 2. Ứng dụng: Các loại túi đựng.