InnoPlus LLDPE 7420D1 là một polyetylen mật độ thấp tuyến tính với các đồng phân butene, với hàm lượng trượt và chống tắc nghẽn thấp. Loại này mang lại hiệu quả xuất sắc vượt trội trong quá trình xử lý phim thổi. Phim được ép đùn từ InnoPlus LL7420D1 có độ bền kéo cao, độ bóng và độ dẻo dai tốt. Nó có thể được sử dụng để pha trộn với các loại polyetylen khác, chẳng hạn như HDPE và LDPE.