Marlex LLDPE D139 Polyethylene mật độ thấp tuyến tính là một chất đồng trùng hợp ethylene-hexene được thiết kế riêng cho các ứng dụng màng thổi đòi hỏi độ rõ nét tuyệt vời, độ bóng tuyệt vời, độ dẻo dai đặc biệt và khả năng hàn nhiệt vượt trội.