Kumho SAN 350 là loại nhựa styrene-acrylonitrile (SAN) mang lại độ bền và độ cứng cao, độ trong suốt, kháng hóa chất và chống mài mòn tốt. Nó phù hợp để xử lý bằng cách ép phun. SAN 350 được khuyên dùng cho vỏ đồng hồ đo lưu lượng và các bộ phận điện & điện tử.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Asia Pacific
  • Europe
  • North America
Features 
  • High Strength
Uses 
  • Electrical Parts
  • Electrical/Electronic Applications
RoHS Compliance 
  • RoHS Compliant
UL File Number 
  • E65424
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
1.07
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR)
    ASTM D1238
200°C/5.0 kg
3.3
g/10 min
 
230°C/3.8 kg
11
g/10 min
 
Molding Shrinkage - Flow
2.0E-3 to 6.0E-3
in/in
ASTM D955
Water Absorption (Equilibrium)
0.30
%
ASTM D570
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Rockwell Hardness (M-Scale)
86
 
ASTM D785
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength (Yield)
11100
psi
ASTM D638
Tensile Elongation (Yield)
4.5
%
ASTM D638
Flexural Modulus
511000
psi
ASTM D790
Flexural Strength (Yield)
14900
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact (0.126 in)
0.28
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (264 psi, Unannealed)
199
°F
ASTM D648
Vicat Softening Temperature
228
°F
ASTM D1525 3
Flammability
Nominal Value
 
Test Method
Flame Rating (0.06 in)
HB
 
UL 94
Injection
Nominal Value
Unit
 
Drying Temperature
167 to 185
°F
 
Drying Time
2.0 to 4.0
hr
 
Hopper Temperature
113
°F
 
Rear Temperature
338 to 374
°F
 
Middle Temperature
356 to 392
°F
 
Front Temperature
374 to 410
°F
 
Nozzle Temperature
374 to 428
°F
 
Mold Temperature
104 to 158
°F