KOCETAL POM K300 của Kolon Plastics (Kolon Industries) là loại chất đồng trùng hợp polyacetal polyoxymethylene có mục đích chung, độ nhớt trung bình, mang lại khả năng xử lý tốt, độ dẻo dai cao, độ kết tinh cao và không bị lệch hướng theo nhiệt độ chuyển hướng nhiệt. Nó có độ bền cơ học tốt, độ cứng cao và ổn định kích thước tốt. Nó thể hiện khả năng chịu nhiệt, ma sát, hóa chất, dầu và mài mòn. Nó phù hợp để xử lý bằng cách ép phun.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Asia Pacific
  • Europe
  • Latin America
  • North America
Features 
  • General Purpose
  • Medium Viscosity
Uses 
  • General Purpose
RoHS Compliance 
  • RoHS Compliant
Processing Method 
  • Injection Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
     
--
1.41
 
ASTM D792
--
1.41
g/cm³
ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR)
     
190°C/2.16 kg
9.0
g/10 min
ASTM D1238
190°C/2.16 kg
9.5
g/10 min
ISO 1133
Melt Volume-Flow Rate (MVR) (190°C/2.16 kg)
8.5
cm³/10min
ISO 1133
Molding Shrinkage
     
Flow
0.017 to 0.023
in/in
ASTM D955
--
1.8 to 2.2
%
ISO 294-4
Water Absorption
     
24 hr, 73°F
0.22
%
ASTM D570
Equilibrium, 73°F, 50% RH
0.22
%
ISO 62
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Rockwell Hardness (M-Scale)
80
 
ASTM D785, ISO 2039-2
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
     
Yield, 0.126 in 3
8700
psi
ASTM D638
Yield
9280
psi
ISO 527-2/50
Tensile Strain
     
Yield
12
%
ISO 527-2/50
Break, 0.126 in 3
40
%
ASTM D638
Break
30
%
ISO 527-2/50
Flexural Modulus
     
0.126 in 3
363000
psi
ASTM D790
-- 4
384000
psi
ISO 178
Flexural Strength
     
0.126 in 3
13600
psi
ASTM D790
--
12300
psi
ISO 178
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Charpy Notched Impact Strength (73°F)
3.3
ft·lb/in²
ISO 179/1eA
Notched Izod Impact
    ASTM D256
-22°F, 0.252 in
1.2
ft·lb/in
 
73°F, 0.252 in
1.6
ft·lb/in
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load
     
264 psi, Unannealed
230
°F
ASTM D648
264 psi, Unannealed
203
°F
ISO 75-2/A
Melting Temperature 
333
°F
ISO 11357-3, ASTM D1525
CLTE - Flow
7.2E-5
in/in/°F
ASTM D696
Electrical
Nominal Value
Unit
Test Method
Surface Resistivity
1.0E+14 to 1.0E+15
ohms
IEC 60093
Flammability
Nominal Value
Unit
Test Method
Flame Rating (0.031 in)
HB
 
UL 94
Injection
Nominal Value
Unit
 
Drying Temperature
176 to 194
°F
 
Drying Time
3.0 to 5.0
hr
 
Suggested Max Moisture
< 0.10
%
 
Rear Temperature
320 to 356
°F
 
Middle Temperature
338 to 374
°F
 
Front Temperature
356 to 392
°F
 
Nozzle Temperature
356 to 392
°F
 
Mold Temperature
140 to 176
°F