Titanvene HDPE 5502GA là một polyetylen mật độ cao có trọng lượng phân tử trung bình được thiết kế cho các ứng dụng ép đùn và đặc biệt là để đúc thổi. Titanvene™ HD5502GA được đặc trưng bởi dễ dàng đùn và xử lý, mùi và khói rất thấp, khả năng chống nứt ứng suất cao và độ bền va đập tốt.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Features 
 • Good Processing Stability
 • High Density
 • High Impact Resistance
 • Low Odor
 • Low to No Fumes
Uses 
 • Food Service Applications
 • Household Goods
 • Industrial Applications
 • Pharmaceuticals
 • Piping
Processing Method 
 • Extrusion Blow Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.952
g/cm³
ISO 1183/D
Melt Mass-Flow Rate (MFR)
    ISO 1133
190°C/2.16 kg 2
0.38
g/10 min
 
190°C/21.6 kg 3
28
g/10 min
 
Environmental Stress-Cracking Resistance (ESCR) (10% Igepal CO-630, Blow Molded, F50)
150
hr
ASTM D1693B
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Shore Hardness (Shore D)
65
 
ISO 868
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Stress  (Yield)
3770
psi
ISO 527-2
Tensile Strain  (Break)
1400
%
ISO 527-2/2
Flexural Modulus
218000
psi
ISO 178
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Charpy Notched Impact Strength
5.2
ft·lb/in²
ISO 179/1A
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
261
°F
ISO 306
Melting Temperature (DSC) 
268
°F
ISO 3146