Braskem HDPE JV060U là polyetylen mật độ cao với sự phân bố trọng lượng phân tử hẹp. Nó thể hiện độ cứng lớn và ổn định kích thước, bên cạnh khả năng xử lý tốt, độ bền cơ học và khả năng chống va đập.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Latin America
Additive 
 • UV Stabilizer
Features 
 • Good Dimensional Stability
 • Good Impact Resistance
 • Good Processability
 • Good Stiffness
 • Good Strength
 • High Density
 • Narrow Molecular Weight Distribution
 • UV Stabilized
Uses 
 • Crates
 • Pallets
Processing Method 
 • Injection Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.959
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
7.0
g/10 min
ASTM D1238
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D, 0.236 in, Compression Molded)
60
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield, 0.0787 in, Compression Molded
4060
psi
 
Break, 0.0787 in, Compression Molded
3190
psi
 
Flexural Modulus - 1% Secant (0.118 in, Compression Molded)
196000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact (0.118 in, Compression Molded)
0.75
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (66 psi, Unannealed, 0.118 in, Compression Molded)
158
°F
ASTM D648
Vicat Softening Temperature 
259
°F
ASTM D1525 3