HDPE H5480S của hãng SCG Chemicals là một loại nhựa polyethylene mật độ cao với chỉ số chảy là 0.8, dùng để kéo sợi, sản xuất dây thừng, lưới đánh cá. H5480S mang lại độ cân bằng tốt có lợi cho khâu điều chế và việc cân chỉnh các thuộc tính.

General
Material Status
Commercial: Active
Availability
Asia Pacific
North America
Features
Food Contact Acceptable
Good Processability
Good Tensile Strength
High Density
High Elongation
Recyclable Material
Uses
High Tenacity Flat Yarn
Monofilaments
Netting
Rope
Agency Ratings
EC 1907/2006 (REACH)
EU 10/2011
EU 2011/65/EC
EU 94/62/EC
FDA 21 CFR 177.1520
Forms
Pellets
Processing Method
Filament Extrusion
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.952
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
0.80
g/10 min
ASTM D1238
Environmental Stress-Cracking Resistance (ESCR) (122°F, F50)
30.0
hr
ASTM D1693
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength ASTM D638
Yield
3840
psi
ASTM D638
Break
5550
psi
ASTM D638
Tensile Elongation (Break)
1200
%
ASTM D638
Flexural Modulus
142000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact (73°F)
3.1
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Brittleness Temperature
< -76.0
°F
ASTM D746
Vicat Softening Temperature
259
°F
ASTM D1525
Melting Temperature
268
°F
ASTM D2117