InnoPlus HDPE 7000F là loại phim polyetylen mật độ cao, được biết đến với các ứng dụng phim chất lượng cao của nó. Loại này là lý tưởng để xử lý màng mỏng với độ bền cơ học cao, độ cứng tốt và khả năng hàn nhiệt tốt. Nó phù hợp để sản xuất màng bao bì đa năng với nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Features 
 • Food Contact Acceptable
 • Good Heat Seal
 • Good Stiffness
 • High Density
 • High Strength
Uses 
 • Bags
 • Film
 • Laundry Bags
 • Packaging
Agency Ratings 
 • FDA 21 CFR 177.1520
RoHS Compliance 
 • RoHS Compliant
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Film Extrusion
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.956
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
0.040
g/10 min
ASTM D1238
Environmental Stress-Cracking Resistance (ESCR) (25% Igepal, F50)
> 1000
hr
ASTM D1693B
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D)
64
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield
4270
psi
 
Break
5550
psi
 
Tensile Elongation (Break)
820
%
ASTM D638
Apparent Bending Modulus
135000
psi
ASTM D747
Flexural Modulus
171000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact 
5.5
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
257
°F
ASTM D1525 3
Peak Melting Temperature
257
°F
ASTM D3418
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Cylinder Zone 1 Temp.
356 to 392
°F
 
Cylinder Zone 3 Temp.
356 to 392
°F
 
Cylinder Zone 5 Temp.
356 to 392
°F
 
Die Temperature
374 to 410
°F