Innoplus HDPE 1010J là loại ép phun nhựa polyetylen mật độ cao. Nó được thiết kế riêng với phân bố trọng lượng phân tử hẹp (MWD) và khả năng lưu chuyển cao. Nó có các đặc tính độ bền tối ưu được sử dụng cho các bộ phận chung, phụ tùng ô tô, đồ chơi và đồ gia dụng.