Sabic HDPE F00952 là một chất đồng trùng hợp Polyetylen mật độ cao có trọng lượng phân tử cao được thiết kế đặc biệt cho quá trình ép đùn màng thổi. Nó có phân bố phân tử rộng và mật độ cao, kết hợp thành công để mang lại khả năng ép đùn tuyệt vời với độ bền và độ cứng của màng cao. Các vật liệu có chứa chất chống oxy hóa.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Africa & Middle East
  • Asia Pacific
  • Europe
  • Latin America
  • North America
Uses 
  • Food Packaging
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.952
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR)
    ISO 1133
190°C/2.16 kg
0.050
g/10 min
 
190°C/21.6 kg
9.0
g/10 min
 
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Elastic Modulus
    ASTM D882
MD
181000
psi
 
TD
218000
psi
 
Tensile Strength
    ASTM D882
MD : Yield
4790
psi
 
TD : Yield
4500
psi
 
MD : Break, 0.59 mil 1
8700
psi
 
TD : Break
8120
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D882
MD : Break
400
%
 
TD : Break
550
%
 
Dart Drop Impact  (0.59 mil, Blown Film)
180
g
ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength
    ASTM D1922
MD
300
g/mil
 
TD
1500
g/mil
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
257
°F
ASTM D1525