DOW HDPE 17450N là một chất đồng trùng hợp phân phối trọng lượng phân tử hẹp được thiết kế để cung cấp độ bền và độ bóng va đập ở nhiệt độ thấp với độ dẻo dai tuyệt vời. Loại nhựa này có khả năng xử lý tốt trong một loạt các điều kiện đúc.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Asia Pacific
  • Latin America
  • North America
Additive 
  • Antiblock: No
  • Processing Aid: No
  • Slip: No
Agency Ratings 
  • FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a
Forms 
  • Pellets
Processing Method 
  • Injection Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.952
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
17
g/10 min
ASTM D1238
Environmental Stress-Cracking Resistance (ESCR) (122°F, 100% Igepal, F50)
3.00
hr
ASTM D1693
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness
62
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield
3300
psi
 
Break
1800
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D638
Yield
3.0
%
 
Break
300
%
 
Flexural Modulus - 2% Secant
114000
psi
ASTM D790B
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Impact Strength 
140
ft·lb/in²
ASTM D1822
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (66 psi, Unannealed)
149
°F
ASTM D648
Brittleness Temperature
< -105
°F
ASTM D746
Vicat Softening Temperature
259
°F
ASTM D1525
Melting Temperature (DSC)
262
°F
Internal Method
Peak Crystallization Temperature (DSC)
239
°F
Internal Method
Additional Information
Plaque molded and tested in accordance with ASTM D4976.