Sabic LLDPE 218BJ là nhựa polyetylen tuyến tính mật độ thấp butene với gói phụ gia thường được thiết kế cho nhiều ứng dụng thực phẩm hơn (không chứa TNPP). Độ ổn định nhiệt tốt cho phép sử dụng nhựa trong các điều kiện xử lý ép đùn quan trọng. Màng được sản xuất từ ​​Sabic 218BJ có khả năng kéo xuống tốt hơn so với nhựa MFR LLDPE thấp hơn. Sản phẩm này không dành cho và không được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng dược phẩm/y tế nào.

General  
Material Status 
  • Commercial: Active
Availability 
  • Africa & Middle East
  • Asia Pacific
  • Europe
  • Latin America
  • North America
Uses 
  • Food Packaging
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.918
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
2.0
g/10 min
ISO 1133
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Shore Hardness (Shore D)
48
 
ISO 868
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D638
Yield
1740
psi
 
Break
2470
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D638
Yield
16
%
 
Break
790
%
 
Flexural Modulus - 1% Secant
36800
psi
ASTM D790
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Elastic Recovery  (1.2 mil)
53
%
ASTM D5459
Elmendorf Tear Strength - TD   (1.2 mil)
480
g/mil
ISO 6383-2
Protrusion Puncture Resistance  (1.2 mil)
1.62
ft·lb
ASTM D5748
Retention Force - at 60 sec
970
g
 
Stress Retention  (1.2 mil)
80
%
ASTM D5459
Ultimate Pre-stretch Level
310
%
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
205
°F
ISO 306/A
Melting Temperature (DSC)
252
°F
Internal Method
Electrical
Nominal Value
Unit
Test Method
Volume Resistivity
5.0E+15
ohms·cm
ASTM D257
Dielectric Strength 
1400
V/mil
ASTM D149
Dielectric Constant (60 Hz)
2.17
 
ASTM D150
Dissipation Factor (60 Hz)
1000
 
ASTM D150
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss  (45°, 1.18 mil)
92
 
ASTM D2457
Haze  (1.18 mil)
1.20
%
ASTM D1003
Additional Information
Nominal Value
Unit
Test Method
Dart Impact  (1.2 mil)
52.5
ft·lb/in
ISO 7765-2
Peel Cling 
    ASTM D5458
0% Pre-stretch : 1.2 mil
160
g/in
 
200% Pre-stretch : 1.2 mil
130
g/in