Nhựa DOWLEX 2606G của hãng DOW có chỉ số chảy (MI) 4.0 và được dùng trong sản xuất các loại màng căng công nghiệp hiệu suất cao, làm lớp lõi trong cấu trúc sản xuất film theo phương áp ép đùn. DOWLEX 2606G đáp ứng tốt cùng lúc các tiêu chí về phương pháp xử lý, độ kéo căng và các thuộc tính cơ khí.