InnoPlus LLDPE 7420A là một polyetylen mật độ thấp tuyến tính với các đồng phân butene không trơn trượt và chống tắc nghẽn. Loại này mang lại khả năng giảm thiểu xuất sắc trong cả quá trình xử lý phim thổi và phim đúc. Màng ép đùn từ InnoPlus LL7420A có độ bền kéo cao, độ bóng và độ dai tốt. Nó có thể được sử dụng để pha trộn với các loại polyetylen khác, chẳng hạn như HDPE và LDPE.