Qamar LLDPE FD21HS là vật liệu Polyethylene mật độ thấp tuyến tính. Nó có sẵn ở Bắc Mỹ cho phim thổi hoặc phim đúc. Có các thuộc tính quan trọng của Qamar FD21HS, chẳng hạn như chống tắc nghẽn, trong suốt và trượt.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • North America
Additive 
 • Antiblock
 • Slip
 
Features 
 • Antiblocking
 • General Purpose
 • High Clarity
 • Slip
Uses 
 • Cast Film
 • Film
 • General Purpose
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Blown Film
 • Cast Film
 
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.918
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
2.0
g/10 min
ASTM D1238
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D)
54
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Stress
    JIS K6760
Yield
1740
psi
 
Break
3770
psi
 
Tensile Strain (Break)
900
%
JIS K6760
Apparent Bending Modulus
37700
psi
ASTM D747
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
1.2
mil
 
Tensile Modulus
    ISO IR 1184
MD : 1.2 mil
27600
psi
 
TD : 1.2 mil
30500
psi
 
Tensile Stress
    JIS Z1702
MD : Break, 1.2 mil
5800
psi
 
TD : Break, 1.2 mil
5080
psi
 
Tensile Elongation
    JIS Z1702
MD : Break, 1.2 mil
600
%
 
TD : Break, 1.2 mil
900
%
 
Dart Drop Impact (1.2 mil)
110
g
ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength
    ASTM D1922
MD : 1.2 mil
30
g
 
TD : 1.2 mil
140
g
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Brittleness Temperature
< -94.0
°F
ASTM D746
Vicat Softening Temperature
212
°F
ASTM D1525
Melting Temperature
252
°F
DSC
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Haze (1.18 mil)
12.0
%
ASTM D1003
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Melt Temperature
338 to 374
°F
 
Melt Temperature (Aim)
356
°F
 
Extrusion Notes
Blow up Ratio: 2 to 4
Screw Type: LLDPE screw
Die Lip Gap: 2.0 to 3.0 mm
Air Ring: Single or Dual Slit (Wide die)