Dow LLDPE 1211P là Polyethylene tuyến tính mật độ thấp butene cho các ứng dụng màng thổi thông thường. Nó có tính quang học và khả năng xử lý tốt hơn, độ ổn định màu tốt hơn và hiệu suất bịt kín tốt.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Additive 
 • Antiblock: No
 • Processing Aid: No
 • Slip: No
Agency Ratings 
 • EU No 10/2011
 • FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a
 
Forms 
 • Pellets
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.920
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
1.0
g/10 min
ASTM D1238
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
2.0
mil
 
Film Puncture Resistance (2.0 mil)
99.0
ft·lb/in³
Internal Method
Secant Modulus
    ASTM D882
2% Secant, MD : 2.0 mil
26600
psi
 
2% Secant, TD : 2.0 mil
31500
psi
 
Tensile Strength
    ASTM D882
MD : Yield, 2.0 mil
1500
psi
 
TD : Yield, 2.0 mil
1600
psi
 
MD : Break, 2.0 mil
4600
psi
 
TD : Break, 2.0 mil
3630
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D882
MD : Break, 2.0 mil
660
%
 
TD : Break, 2.0 mil
710
%
 
Dart Drop Impact (2.0 mil)
100
g
ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength
    ASTM D1922
MD : 2.0 mil
110
g
 
TD : 2.0 mil
260
g
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
214
°F
ASTM D1525
Melting Temperature (DSC)
241
°F
Internal Method
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss (20°, 2.00 mil)
69
 
ASTM D2457
Haze (2.00 mil)
11.0
%
ASTM D1003
Extrusion Notes
Fabrication Conditions For Blown Film:
 • Melt Temperature: 440°F (227°C)
 • Die Gap: 70mil (1.8mm)
 • Output: 120 lb/hr (55 Kg/hr)
 • Blow Up Ratio: 2.5:1
 • Frost Line Height: 28 in. (71 cm)