BSR PP T3034 của Lọc hóa dầu Bình Sơn là homopolyme polypropylene (PP) để sản xuất các sản phẩm kéo dài. Nó cung cấp độ bền cơ học tốt và khả năng xử lý.