Nghi Sơn PP NSY114G là hạt nhựa homopolyme polypropylene do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP LLC) sản xuất dựa trên công nghệ HYPOL II, thích hợp cho các sản phẩm sợi dẹt hoặc raffia cũng như ứng dụng cho sợi monofilament. NSY 114G cung cấp các tính năng tốt cho các sản phẩm và ứng dụng raffia như tính nhất quán, khả năng xử lý và năng suất cao với các tính chất cơ học cân bằng tốt.