Honam PP M9600 là Polypropylene Copolymer được sản xuất theo quy trình Spheripol. Loại này được thiết kế cho các ứng dụng sử dụng cuối tiềm năng, bao gồm lớp phủ ép đùn trên giấy dệt thoi và giấy kraft.