Cosmoplene PP 9413 là một chất đồng trùng hợp ngẫu nhiên Polypropylene được thiết kế đặc biệt để có độ trong suốt tốt, độ kín nhiệt thấp, độ cứng cao hơn và bám dính tốt với màng BOPP.