Lotte PP SY-130 là một chất đồng nhất propylene được thiết kế cho các sản phẩm kéo dài như sợi phẳng. Nó là một loại nhựa có tốc độ dòng chảy thấp với phân bố trọng lượng phân tử trung bình. Nó tuân thủ các quy định của FDA.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
 • Europe
 • North America
Features 
 • Good Stiffness
 • Homopolymer
Uses 
 • Bags
 • BCF Yarn
 • Netting
 • Rope
 • Tape
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.902
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg)
4.0
g/10 min
ASTM D1238
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Rockwell Hardness (R-Scale)
101
 
ASTM D785
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength (Yield)
4690
psi
ASTM D638
Tensile Elongation (Break)
> 100
%
ASTM D638
Flexural Modulus
213000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact (73°F)
0.72
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (66 psi, Unannealed)
228
°F
ASTM D648
Vicat Softening Temperature
304
°F
ASTM D1525