Sabic PP 504P được phát triển đặc biệt để sản xuất băng kéo dài với các tính năng khả năng xử lý ổn định, định hướng dễ dàng, lượng nước mang theo thấp và tính chất cơ học tốt.