Topilene PP F501N là một homopolyme polypropylene được sử dụng cho các ứng dụng ép đùn và ép nhiệt như monofilament, dây thừng và băng. Nó được pha chế với một gói phụ gia mang theo nước thấp.