Aramco PP CP55N là nhựa polypropylen copolyme dạng khối và thường được sử dụng cho các ứng dụng ép phun đa năng. Các bộ phận đúc làm từ loại nhựa này thường thể hiện tác động cao và độ cứng cao. Sản phẩm này được pha chế với chất tạo hạt. Nó không nhằm mục đích sử dụng trong các ứng dụng y tế và dược phẩm.