ExxonMobil PP 2822E1 là nhựa homopolyme lưu lượng trung bình được thiết kế cho các sản phẩm định hướng đơn sắc như băng kéo dài. Nó có khả năng kiểm soát thước đo tốt và khả năng xử lý tốt.