Moplen PP 348N là một chất đồng trùng hợp ngẫu nhiên Polypropylene. Với độ trong cao, khả năng kháng hóa chất tốt và cân bằng tốt giữa độ cứng và hiệu suất va đập, loại này phù hợp cho nhiều ứng dụng ép phun. Các sản phẩm sử dụng cuối tiềm năng bao gồm hộp đựng thực phẩm, đồ gia dụng, cánh quạt, vỏ ắc quy xe máy và khuôn thổi kéo căng.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Africa & Middle East
 • Asia Pacific
 • Europe
Features 
 • Good Stiffness
 • Heat Aging Resistant
 • High Impact Resistance
 • Impact Copolymer
Uses 
 • Battery Cases
 • Containers
 • Crates
 • Household Goods
 • Luggage
 • Pails
 • Sporting Goods
 • Toys
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.900
g/cm³
ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg)
11
g/10 min
ISO 1133
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Stress (Yield)
3340
psi
ISO 527-2
Tensile Strain (Yield)
6.0
%
ISO 527-2
Flexural Modulus
174000
psi
ISO 178
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact Strength (73°F)
12
ft·lb/in²
ISO 180
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (66 psi, Unannealed)
207
°F
ISO 75-2/B