Moplen PP HP301R là một homopolyme lưu lượng cao với sự phân bổ trọng lượng phân tử đã được sửa đổi và được pha chế với gói phụ gia đa năng. HP301R chủ yếu được sử dụng để ép phun chu kỳ nhanh, nơi có dòng chảy tốt và độ vênh thấp là rất quan trọng. Các ứng dụng điển hình bao gồm đóng cửa, các vật phẩm có bề mặt phẳng dễ bị cong vênh và các ứng dụng homopolyme đòi hỏi độ dẻo dai tốt.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Additive 
 • Unspecified Additive
Features 
 • Controlled Rheology
 • Fast Molding Cycle
 • Good Flow
 • Good Toughness
 • High Flow
 • Homopolymer
 • Low Warpage
Uses 
 • Caps
 • Closures
 • Consumer Applications
 • Containers
 • Food Containers
 • Packaging
 • Rigid Packaging
 • Thin-walled Containers
Processing Method 
 • Injection Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density (73°F)
0.900
g/cm³
ISO 1183/D
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg)
22
g/10 min
ISO 1133
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Shore Hardness (Shore D)
74
 
ISO 868
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Stress (Yield)
4640
psi
ISO 527-2
Flexural Modulus
189000
psi
ISO 178
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact Strength (73°F)
1.2
ft·lb/in²
ISO 180/1A
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (66 psi, Unannealed)
167
°F
ISO 75-2/B
Vicat Softening Temperature
307
°F
ISO 306