Polimaxx PP S1003 là Homo-Polypropylene (Homo-PP) có chỉ số dòng chảy thấp cho các quy trình ép đùn. Nó phù hợp cho các mục đích chung cho sợi monofilament, băng hoặc sợi phẳng như dây thừng, sợi xe, băng (Raffia), lớp lót thảm, vải kỹ thuật dân dụng, v.v.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
 • Europe
 • North America
Features 
 • General Purpose
 • Homopolymer
 • Low Flow
Uses 
 • Carpet Backing
 • General Purpose
 • Monofilaments
 • Rope
 • Tape
 • Twine
 • Yarn
Processing Method 
 • Extrusion
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.902
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg)
3.5
g/10 min
ASTM D1238
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength (Yield)
5220
psi
ASTM D638
Flexural Modulus - 1% Secant
225000
psi
ASTM D790
Impact
Nominal Value
Unit
Test Method
Notched Izod Impact (73°F)
0.84
ft·lb/in
ASTM D256
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Deflection Temperature Under Load (66 psi, Unannealed)
212
°F
ASTM D648
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Melt Temperature
374 to 464
°F