Dowlex LLDPE 2607G là polyetylen mật độ thấp tuyến tính dành cho màng đúc, màng thổi và thiết bị đồng đùn mang lại khả năng xử lý tuyệt vời. Được biết đến với sự cân bằng tuyệt vời về khả năng xử lý, hiệu suất cơ học và đặc tính co giãn, đây là một giải pháp phù hợp, tiết kiệm chi phí cho nhiều ứng dụng.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Europe
Additive 
 • Antiblock: No
 • Processing Aid: No
 • Slip: No
Agency Ratings 
 • EU No 10/2011
 • FDA FCN 741
 
Forms 
 • Pellets
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.920
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
2.3
g/10 min
ISO 1133
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
0.91
mil
 
Film Puncture Energy (0.91 mil)
1420
in·lb
 
Film Puncture Force (0.91 mil)
9.89
lbf
 
Tensile Strength
    ASTM D882
MD : Yield, 0.91 mil
1160
psi
 
TD : Yield, 0.91 mil
1160
psi
 
MD : Break, 0.91 mil
5080
psi
 
TD : Break, 0.91 mil
4210
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D882
MD : Break, 0.91 mil
460
%
 
TD : Break, 0.91 mil
700
%
 
Dart Drop Impact (0.91 mil)
150
g
ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength
    ASTM D1922
MD : 0.91 mil
190
g
 
TD : 0.91 mil
420
g
 
Film Stretch Performace - Max Elongation (0.9 mil)
350
%
Internal Method
Film Stretch Performace - Max Stretch Force (0.9 mil)
37000
g
Internal Method
Additional Information
Film Properties: Cast Film fabrication at 250 m/min.
Extrusion Notes
Fabrication Conditions For Cast Film Extrusion:
 • Chill Roll Temperature: 20 - 40°C
 • Melt Temperature: 220 - 280°C
 • Recommended Gauge Range: 10 - 35 µm