Lupolen LDPE 2427 H là một polyetylen phụ gia mật độ thấp. Nó chứa chất chống oxy hóa, chống trượt và chống tắc nghẽn. Nó được phân phối ở dạng viên. Thông tin tuân thủ Luật Thực phẩm về sản phẩm này có thể được tìm thấy trong tài liệu sản phẩm riêng biệt. Sản phẩm này không dành cho mục đích sử dụng trong y tế và dược phẩm.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Africa & Middle East
 • Asia Pacific
 • Europe
Additive 
 • Antiblock
 • Antioxidant
 • Erucamide Slip: 500 ppm
Features 
 • Antiblocking
 • Good Optical Properties
 • Good Processability
 • Low Friction
 • Slip
Uses 
 • Bags
 • Cast Film
 • Film
 • Food Packaging
 • Shrink Wrap
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Blown Film
 • Cast Film
 
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.924
g/cm³
ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
1.9
g/10 min
ISO 1133
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Modulus
37700
psi
ISO 527-1
Tensile Stress (Yield)
1600
psi
ISO 527-2
Coefficient of Friction
< 0.20
 
ISO 8295
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
2.0
mil
 
Film Thickness - Recommended / Available
20-60 µm
 
 
Tensile Strength
    ISO 527-3
MD : 2.0 mil, Blown Film
3630
psi
 
TD : 2.0 mil, Blown Film
3050
psi
 
Tensile Elongation
    ISO 527-3
MD : Break, 2.0 mil, Blown Film
250
%
 
TD : Break, 2.0 mil, Blown Film
600
%
 
Dart Drop Impact (2.0 mil, Blown Film)
110
g
ASTM D1709
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
201
°F
ISO 306/A50
Melting Temperature (DSC)
232
°F
ISO 3146
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss
    ASTM D2457
20°, 1.97 mil, Blown Film
> 50
 
 
60°, 1.97 mil, Blown Film
> 100
 
 
Haze (1.97 mil, Blown Film)
< 9.00
%
ASTM D1003
Additional Information
Nominal Value
Unit
Test Method
Erucamide
0.050
%
DIN 51454
Failure Energy (2.0 mil)
74.9
ft·lb/in
DIN 53373
Natural Silica
0.10
%
ISO 3451-1
Film properties tested using 50 µm thickness blown film extruded at a melt temperature of 180°C and a blow-up ratio of 1:2.5.
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Melt Temperature
320 to 392
°F