Petlin LDPE C150Y là nhựa polyetylen mật độ thấp dành cho các ứng dụng màng đa năng. Nó được sản xuất theo quy trình hình ống DSM Stamicarbon hiện đại nhất. Nó chứa các chất phụ gia chống oxy hóa (không chứa BHT), trượt và chống tắc nghẽn. Nó được thiết kế chủ yếu cho quá trình thổi phim.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Additive 
 • Antioxidant
 • High Antiblock
 • High Slip
Features 
 • Antioxidant
 • Food Contact Acceptable
 • Good Drawdown
 • Heat Sealable
 • High Antiblocking
 • High Clarity
 • High Gloss
 • High Slip
 • Low Gel
Uses 
 • Bags
 • Film
 • Foam
 • Laundry Bags
Agency Ratings 
 • FDA 21 CFR 177.1520
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Blown Film
 • Film Extrusion
 
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.921
g/cm³
ISO 1183/A
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
5.0
g/10 min
ISO 1133
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Coefficient of Friction
0.10
 
ASTM D1894
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
0.98
mil
 
Film Thickness - Recommended / Available
150 to 60 µm
 
 
Tensile Modulus
    ISO 527-3
MD : 0.98 mil
29300
psi
 
TD : 0.98 mil
32500
psi
 
Tensile Stress
    ISO 527-3
MD : Break, 0.98 mil
3770
psi
 
TD : Break, 0.98 mil
2180
psi
 
Tensile Elongation
    ISO 527-3
MD : Break, 0.98 mil
150
%
 
TD : Break, 0.98 mil
610
%
 
Dart Drop Impact (0.98 mil)
86
g
ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength
    ISO 6383-2
MD : 0.98 mil
18000
lbf
 
TD : 0.98 mil
6700
lbf
 
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss (45°, 0.984 mil)
66
 
ASTM D2457
Haze (0.984 mil)
6.50
%
ASTM D1003
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Melt Temperature
293 to 329
°F