Sabic LDPE 4024WN là loại Polyethylene mật độ thấp phù hợp để sản xuất phim đa năng, đồng thời nó mang lại khả năng xử lý tuyệt vời và các đặc tính quang học với các đặc tính cơ học tốt. HP4024WN có chứa chất phụ gia chống trượt và chống tắc nghẽn.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Africa & Middle East
 • Asia Pacific
 • Europe
 • Latin America
 • North America
Additive 
 • Antiblock
 • Slip
 
Features 
 • Antiblocking
 • Slip
Uses 
 • Food Packaging
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density (73°F)
0.923
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
4.0
g/10 min
ASTM D1238
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tear Resistance - MD   (1.2 mil)
560
lbf/in
ASTM D1922
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Secant Modulus 
    ASTM D882
1% Secant, MD : 1.2 mil
40200
psi
 
1% Secant, TD : 1.2 mil
32500
psi
 
Tensile Strength 
    ASTM D882
MD : Yield, 1.2 mil
1450
psi
 
TD : Yield, 1.2 mil
1450
psi
 
MD : Break, 1.2 mil
4640
psi
 
TD : Break, 1.2 mil
3480
psi
 
Tensile Elongation 
    ASTM D882
MD : Break, 1.2 mil
270
%
 
TD : Break, 1.2 mil
600
%
 
Elmendorf Tear Strength - TD   (1.2 mil)
360
g/mil
ASTM D1922
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
198
°F
ASTM D1525
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss  (45°, 1.18 mil)
68
 
ASTM D2457
Haze  (1.18 mil)
6.00
%
ASTM D1003
Additional Information
Nominal Value
Unit
Test Method
Dart Impact  (1.2 mil)
110
lbf/in
ASTM D1709