Alkathene LDPE WNC199 là loại sơn phủ đùn có mùi rất thấp và đặc tính hàn nhiệt tuyệt vời. Nó cũng có độ rút ra tốt cho phép trọng lượng lớp phủ thấp trong khi vẫn duy trì độ bám dính rất tốt với nhiều loại chất.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Features 
 • Good Adhesion
 • Good Drawdown
 • Good Heat Seal
 • Low Density
 • Low Odor
Uses 
 • Coating Applications
 • Food Packaging
 • Laminates
 • Packaging
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Extrusion Coating
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.918
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
8.0
g/10 min
ASTM D1238
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
187
°F
ASTM D1525
Peak Melting Temperature
223
°F
ASTM D3418