InnoPlus LDPE 2420F được sản xuất theo quy trình hình ống áp suất cao, công nghệ được cấp phép bởi LyondellBasell. Loại này cung cấp khả năng xử lý tuyệt vời để tăng đầu ra của máy đùn, cân bằng tốt giữa các đặc tính cơ học và quang học, độ trong và bóng đặc biệt.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
Features 
 • Excellent Processability
 • High Clarity
 • High Gloss
 • Low Density
Uses 
 • Agricultural Applications
 • Blown Containers
 • Film
 • Shrink Wrap
 • Tubing
RoHS Compliance 
 • RoHS Compliant
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Extrusion Blow Molding
 • Film Extrusion
 
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.922
g/cm³
ISO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
0.75
g/10 min
ISO 1133
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Modulus
37700
psi
ISO 527-1
Tensile Stress (Yield)
1600
psi
ISO 527-2
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
2.0
mil
 
Tensile Stress
    ISO 527-3
MD : Break, 2.0 mil, Blown Film
3630
psi
 
TD : Break, 2.0 mil, Blown Film
3340
psi
 
Tensile Elongation
    ISO 527-3
MD : Break, 2.0 mil, Blown Film
400
%
 
TD : Break, 2.0 mil, Blown Film
700
%
 
Dart Drop Impact (2.0 mil, Blown Film)
170
g
ASTM D1709
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
201
°F
ASTM D1525
Melting Temperature
234
°F
ISO 11357-3
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss (20°, 1.97 mil, Blown Film)
60
 
ASTM D2457
Haze (1.97 mil, Blown Film)
6.00
%
ASTM D1003
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Melt Temperature
338 to 428
°F