SK LLDPE Smart 183 là một chất đồng trùng hợp ethylene-octene được sản xuất thông qua công nghệ Nexlene. Smart 183 hoạt động tốt trong nhiều ứng dụng phim đúc LLDPE đa năng. Hiệu suất điển hình của nó bao gồm độ cứng và độ dẻo dai cao, khả năng xử lý vượt trội và hiện tượng thắt cổ.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
 • Europe
 • North America
Features 
 • Copolymer
 • Excellent Processability
 • Food Contact Acceptable
 • General Purpose
 • High Stiffness
 • High Toughness
 • Low Density
 • Low Neck-In
 • Octene Comonomer
Uses 
 • General Purpose
Agency Ratings 
 • EU 10/2011
 • FDA 21 CFR 177.1520
 
Processing Method 
 • Cast Film
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density / Specific Gravity
0.920
 
ASTM D792
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
3.0
g/10 min
ASTM D1238
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Film Thickness - Tested
0.98
mil
ASTM D374
Secant Modulus
    ASTM D882
1% Secant, MD : 0.98 mil
16200
psi
 
1% Secant, TD : 0.98 mil
19200
psi
 
Tensile Strength
    ASTM D882
MD : Break, 0.98 mil
7110
psi
 
TD : Break, 0.98 mil
5690
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D882
MD : Break, 0.98 mil
450
%
 
TD : Break, 0.98 mil
700
%
 
Dart Drop Impact (0.98 mil)
270
g
ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength
    ASTM D1922
MD : 0.98 mil
250
g
 
TD : 0.98 mil
530
g
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
221
°F
ASTM D1525
Melting Temperature
239
°F
Internal Method
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Haze
1.50
%
ASTM D1003
Additional Information
Nominal Value
Unit
Test Method
Sealing Initial Temperature
221
°F
Internal Method
Extrusion
Nominal Value
Unit
 
Melt Temperature
446
°F
 
Extrusion Notes
Screw size: 30 mm
Screw speed: 30 rpm
Die gap: 1 mm