Taisox LLDPE 3470 là hạt nhựa Polyethylene mật độ thấp dạng tuyến tính, là sản phẩm của công nghệ tiên tiến Innovene từ BP.Ltd.UK. Quy trình pha khí này, dưới sự kiểm soát quy trình cẩn thận và lựa chọn phụ gia, làm cho Taisox LLDPE trở nên nổi bật với nhiều đặc tính tốt khác nhau, chẳng hạn như độ bền tuyệt vời và khả năng xử lý tốt.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Asia Pacific
 • Europe
 • North America
Features 
 • Food Contact Acceptable
 • Good Processability
 • High Strength
 • Low Density
Uses 
 • Household Goods
 • Lids
 • Masterbatch
 • Thin-walled Containers
Agency Ratings 
 • FDA 21 CFR 177.1350
Forms 
 • Pellets
Processing Method 
 • Injection Molding
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.926
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
23
g/10 min
ASTM D1238
Hardness
Nominal Value
Unit
Test Method
Durometer Hardness (Shore D)
55
 
ASTM D2240
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength (Yield)
1850
psi
ASTM D638
Tensile Elongation (Break)
500
%
ASTM D638
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Brittleness Temperature
< -94.0
°F
ASTM D746
Vicat Softening Temperature
212
°F
ASTM D1525
Melting Temperature
252
°F
Internal Method
Injection
Nominal Value
Unit
 
Processing (Melt) Temp
320 to 356
°F