Lotrène LDPE FD0474 chủ yếu được khuyên dùng để đùn các màng đúc và thổi có độ trong rất cao. Nó chứa cả phụ gia trượt (mục tiêu độ trơn 600 ppm) và phụ gia chống tắc nghẽn (mục tiêu 900 ppm) cũng như chất chống oxy hóa.

General  
Material Status 
 • Commercial: Active
Availability 
 • Africa & Middle East
 • Europe
Additive 
 • Antiblock
 • Antioxidant
 • Slip
Features 
 • Antiblocking
 • Antioxidant
 • Food Contact Acceptable
 • Good Processability
 • High Clarity
 • High Gloss
 • Slip
Uses 
 • Blown Film
 • Cast Film
 • Film
 • Food Packaging
 • Packaging
Agency Ratings 
 • EC 1907/2006 (REACH)
 • EU Food Contact
 
Processing Method 
 • Blown Film
 • Cast Film
 • Film Extrusion
Physical
Nominal Value
Unit
Test Method
Density
0.923
g/cm³
ASTM D1505
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg)
4.0
g/10 min
ASTM D1238
Mechanical
Nominal Value
Unit
Test Method
Coefficient of Friction
0.090
 
ASTM D1894
Films
Nominal Value
Unit
Test Method
Tensile Strength
    ASTM D882
MD : Yield, 1.6 mil
1600
psi
 
TD : Yield, 1.6 mil
1600
psi
 
MD : Break, 1.6 mil
3340
psi
 
TD : Break, 1.6 mil
2900
psi
 
Tensile Elongation
    ASTM D882
MD : Break, 1.6 mil
340
%
 
TD : Break, 1.6 mil
610
%
 
Dart Drop Impact  (1.6 mil)
90
g
ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength
    ASTM D1922
MD : 1.6 mil
75
g
 
TD : 1.6 mil
40
g
 
Thermal
Nominal Value
Unit
Test Method
Vicat Softening Temperature
189
°F
ASTM D1525
Peak Crystallization Temperature (DSC)
226
°F
ASTM E794
Optical
Nominal Value
Unit
Test Method
Gloss (45°, 1.57 mil)
63
 
ASTM D2457
Haze (1.57 mil)
7.00
%
ASTM D1003