plastic objects

Nguồn hàng PE Qatar tại Trung Quốc tiếp tục tăng giá

Tại thị trường Trung Quốc, hôm nay nguồn hàng PE từ Qatar tiếp tục tăng giá so…