automotive interior parts globex

Hạt nhựa ABS

ABS 750SW specs globexvn 1

ABS 750SW

Hàn Quốc
Kumho Petrochemical
ABS HI121H specs globexvn

ABS HI121H

Hàn Quốc
LG
ABS PA-757 specs globexvn

ABS PA-757

Đài Loan
POLYLAC, CHIMEI

plastic keycap globex

Hạt nhựa POM

SAN 80HF specs globexvn

SAN 80HF

Hàn Quốc
LG CHEM
POM K300 specs globexvn

POM K300

Hàn Quốc
KOCETAL, KOLON
SAN 330I specs globexvn

SAN 330I

Hàn Quốc
Kumho Petrochemical

POM 20-03

Nhật Bản
Iupital, Mitsubishi
SAN 350 KUMHO specs globexvn

SAN 350 KUMHO

Hàn Quốc
Kumho San, Kumho Petrochemical

fresh berry fruit globex

Hạt nhựa PS

GPPS 5250 specs globexvn

GPPS 5250

Đài Loan
Tairirex, Formosa
GPPS 150 specs globexvn

GPPS 150

Thái Lan
Polimaxx, IRPC
PS THF77 specs globexvn

PS THF77

Thái Lan
DIAREX
HIPS HI650 1 specs globexvn

HIPS HI650

Thái Lan
Polimaxx, IRPC
GPPS 525N 1 specs globexvn

GPPS 525N

Việt Nam
Vietnam PS

high-angle-drinking-plastic-straws-table globex

Hạt nhựa LDPE

Enable 3505MC Blown globex specs

Enable 3505MC Blown

Hoa Kỳ
ExxonMobil
Thông số nhựa LDPE HP0722NN globex

LDPE HP0722NN

Saudi Arabia
Sabic
LDPE 4024WN specs globexvn

LDPE 4024WN

Saudi Arabia
Sabic
LDPE WNC 199 specs globexvn

LDPE WNC 199

Úc
Alkathene, Qenos
LDPE 0823NN specs globexvn

LDPE 0823NN

Saudi Arabia
Sabic
LDPE 2426K 1 specs globexvn

LDPE 2426K

Thái Lan
InnoPlus, PTT
LDPE 2427K 1 specs globexvn

LDPE 2427K

Saudi Arabia
Lupolen, Basell
LDPE 2426H 1 specs globexvn

LDPE 2426H

Thái Lan
InnoPlus, PTT
LDPE 2427H 1 specs globexvn

LDPE 2427H

Saudi Arabia
Lupolen, Basell
LDPE D777C SCG specs globexvn

LDPE D777C SCG

Thái Lan
EL-Lene, SCG
LDPE 2420F 1 specs globexvn

LDPE 2420F

Thái Lan
InnoPlus, PTT
LDPE 0474 specs globexvn

LDPE 0474

Qatar
Lotrène, QAPCO
LDPE C150Y specs globexvn

LDPE C150Y

Malaysia
Petlin
LDPE 4023WN specs globexvn

LDPE 4023WN

Saudi Arabia
Sabic
LDPE N125Y specs globexvn

LDPE N125Y

Malaysia
Petlin
LDPE 260GG 1 specs globexvn

LDPE 260GG

Malaysia
Titan Lotte
LDPE 582E 1 specs globexvn

LDPE 582E

Hoa Kỳ
Dow

storehouse globex

Hạt nhựa HDPE

InnoPlus HD1600J datasheet globexvn

InnoPlus HD1600J

Thái Lan
InnoPlus
InnoPlus HD2308J datasheet globexvn

InnoPlus HD2308J

Thái Lan
InnoPlus
HDPE H5480S specs globexvn

HDPE H5480S

Việt Nam
SCG
HDPE 5502BN GS Caltex specs globex

HDPE 5502BN GS Caltex

Hàn Quốc
GS Caltex
HDPE 5000S 1 specs globexvn

HDPE 5000S

Thái Lan
PTT
HDPE F00952 specs globexvn

HDPE F00952

Saudi Arabia
Sabic
HDPE KT10000UE specs globexvn

HDPE KT10000UE

Hoa Kỳ
Dow
HDPE FILM HD3355F specs globexvn

HDPE FILM HD3355F

Thái Lan
Innoplus, PTT
HDPE 6600B specs globexvn

HDPE 6600B

Thái Lan
InnoPlus, PTT
HDPE BL6200 specs globexvn

HDPE BL6200

Hàn Quốc
Lotte Chemical
HDPE 7000F PTT 1 specs globexvn

HDPE 7000F PTT

Thái Lan
InnoPlus, PTT
HDPE 2208J 1 specs globexvn

InnoPlus HD2208J

Thái Lan
InnoPlus, PTT
HDPE B4660 specs globexvn

HDPE B4660

Saudi Arabia
Sabic
HDPE Q 5502BN QATAR 1 specs globexvn

HDPE Q 5502BN QATAR

Qatar
Lotrène. Q-Chem
HDPE 5502BN MARLEX specs globexvn

HDPE 5502BN MARLEX

Hoa Kỳ
MARLEX, Chervon Phillips
HDPE 5502GA LOTTE TITAN 1 specs globexvn

HDPE 5502GA LOTTE TITAN

Indonesia
Titanvene, Lotte Titan
HDPE M200056 specs globexvn

HDPE M200056

Saudi Arabia
Sabic
HDPE HD2200JP PTT 1 specs globexvn

HDPE HD2200JP PTT

Thái Lan
InnoPlus, PTT
HDPE MF5000 LOTTE specs globexvn

HDPE MF5000 LOTTE

Hàn Quốc
Lotte
HDPE DMDZ 6147 1 specs globexvn

HDPE DMDZ 6147

Oman
Luban OQ Marketing, LLC
HDPE JV060U BRASKEM specs globexvn

HDPE JV060U BRASKEM

Brazil
Braskem
HDPE 1010J 1 specs globexvn

HDPE 1010J

Thái Lan
Innoplus, PTT

transparent wrinkled plastic wrap globex

Hạt nhựa LLDPE

DOWLEX 2606G datasheet globexvn

DOWLEX 2606G

Hoa Kỳ
DOW
LLDPE 5401GT specs globexvn

LLDPE 5401GT

Hoa Kỳ
Dow
LLDPE 5400G specs globexvn

LLDPE 5400G

Hoa Kỳ
Dow
LLDPE 218WJ specs globexvn

LLDPE 218WJ

Saudi Arabia
Sabic
LLDPE 218BJ 1 specs globexvn

LLDPE 218BJ

Saudi Arabia
Sabic
LLDPE 118WJ specs globexvn

LLDPE 118WJ

Saudi Arabia
Sabic PE, Sabic
LLDPE SMART 181 1 specs globexvn

LLDPE SMART 181

Hàn Quốc
SK
LLDPE SMART 183 1 specs globexvn

LLDPE SMART 183

Hàn Quốc
SK
LLDPE 7420A specs globexvn

LLDPE 7420A

Thái Lan
Innoplus, PTT
LLDPE 500026 specs globexvn

LLDPE 500026

Saudi Arabia
Sabic
LLDPE 2607G specs globexvn

LLDPE 2607G

Hoa Kỳ
Dowlex, Dow
LLDPE 2045G 1 specs globexvn

LLDPE 2045G

Hoa Kỳ
Dowlex, Dow
LLDPE 218NJ specs globexvn

LLDPE 218NJ

Saudi Arabia
Sabic
LLDPE 1002XBU specs globexvn

LLDPE 1002XBU

Singapore
ExxonMobil
LLDPE 6201 specs globexvn

LLDPE 6201

Singapore
ExxonMobil
D139 Metalocen Malex specs globexvn

D139 Metalocen Malex

Singapore
Marlex, CP Chemical
LLDPE 2645.11GY globex

LLDPE 2645.11GY

Hoa Kỳ
Dowlex, Dow
LLDPE M 200024 specs globexvn

LLDPE M 200024

Saudi Arabia
Sabic PE, Sabic
LLDPE F2122 specs globexvn

LLDPE F2122

Saudi Arabia
Aramco
LLD FD21HN 1 specs globexvn

LLD FD21HN

Qamar
SPDC
LLDPE 1211P 1 specs globexvn

LLDPE 1211P

Singapore
Dow
LLD FD21HS 1 specs globexvn

LLD FD21HS

Saudi Arabia
Qamar, SPDC
LLD 7420D1 specs globexvn

LLD 7420D1

Thái Lan
InnoPlus, PTT
LLDPE 3470 specs globexvn

LLDPE 3470

Đài Loan
Taisox, Formosa

woman with many cleaning products in her arms globex

Hạt nhựa PP

PP EP300L specs globexvn

PP EP300L

Saudi Arabia
Moplen, Basell
PP EP 332K specs globexvn

PP EP 332K

Saudi Arabia
Moplen, Basell
PP 440J specs globexvn

PP 440J

Thái Lan
EL-Pro, SCG
PP 1100N specs globexvn

PP 1100N

Saudi Arabia
APC
PP 1102K IRPC 1 specs globexvn

PP 1102K IRPC

Thái Lan
Polimaxx, IRPC
PP 1102K APC specs globexvn

PP 1102K APC

Saudi Arabia
APC
PP 7032KN specs globexvn

PP 7032KN

Singapore
ExxonMobil
PP CP 55N specs globexvn

PP CP 55N

Saudi Arabia
Aramco
PP M9600 specs globexvn

PP M9600

Hàn Quốc
Honam
PP 1126NK 1 specs globexvn

PP 1126NK

Thái Lan
Polimaxx, IRPC
PP SY 130 specs globexvn

PP SY 130

Hàn Quốc
Lotte
PP T3034 specs globexvn

PP T3034

Việt Nam
BSR
PP HP 301R specs globexvn

PP HP 301R

Saudi Arabia
Moplen, Basell
PP H030SG specs globexvn

PP H030SG

Ấn Độ
Repol, Reliance
PP I3110 specs globexvn

PP I3110

Việt Nam
BSR
PP 9413 specs globexvn

PP 9413

Singapore
Cosmoplene, TPC
PP 7032E3 1 specs globexvn

PP 7032E3

Singapore
ExxonMobil
PP 348N specs globexvn

PP 348N

Saudi Arabia
Moplen, Basell
PP 748H specs globexvn

PP 748H

Thái Lan
Moplen, HMC
PP AV161 specs globexvn

PP AV161

Singapore
Cosmoplene, TPC
PP AV161 Ả RẬP specs globexvn

PP AV161 – Ả RẬP

Saudi Arabia
Sumitomo
PP 2822E1 specs globexvn

PP 2822E1

Singapore
ExxonMobil
PP H5300 specs globexvn

PP H5300

Hàn Quốc
Lotte
PP FY4012E specs globexvn

PP FY4012E

Saudi Arabia
Petro Rabigh
PP 456J specs globexvn

PP 456J

Saudi Arabia
Moplen, Basell
PP 5032 specs globexvn

PP 5032

Saudi Arabia
ExxonMobil
PP 500P specs globexvn

PP 500P

Saudi Arabia
Sabic
PP 504P specs globexvn

PP 504P

Saudi Arabia
Sabic
PP VN F501N 1 specs globexvn

PP-VN F501N

Việt Nam
Topilene, Hyosung
PP NSY114G specs globexvn

PP NSY114G

Việt Nam
Nghi Sơn
PP HP450J specs globexvn

PP HP450J

Hàn Quốc
Moplen, Basell
PP S1003 specs globexvn

PP S1003

Thái Lan
Polimaxx, IRPC
PP 6531M specs globexvn

PP 6531M

Malaysia
Titanpro, Lotte Chemical Titan

Lotte petrochemical plant

Hạt nhựa nguyên sinh

Polyethylene

Đặc tính và phân loại

Bằng cách cracking các chuỗi polymer trong quá trình tinh lọc dầu thô, người ta tạo ra các loại hạt nhựa mang nhiều tính chất dẻo, cứng, chịu lực, chịu nhiệt, cách điện khác nhau, được ứng dụng sản xuất các vật liệu kỹ thuật hoặc trong gia dụng.

Các loại hạt nhựa nguyên sinh gồm có: PP, LDPE, HDPE, LLDPE, ABS, PC, PS, POM, PVC.