Chúng tôi cung cấp các nguyên liệu nhựa kỹ thuật và các giải pháp trong ngành sản xuất các sản phẩm từ nhựa kỹ thuật, mang tính chuyên môn cao.

 

Hạt nhựa ABS

Hạt nhựa PS

Hạt Nhựa POM

Hạt nhựa PC

Hạt nhựa Nucrel

Hạt nhựa SAN