Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
Seetec M9600 25 0.900 Lotte Tráng bao PP
FC9413G 20 0.900 TPC Singapore Tráng bao PP
L670M 28 0.900 Lotte Tráng bao PP
P756C 25 0.910 SCG Tráng tarpaulin, giấy, bao mềm