Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
RP348NK 11 0.902 Basell Ép chai nắp, hộp
RP348N 11 0.902 HMC ThaiLand Vật dụng gia đình, bao bì thực phẩm, vĩ pin